ประกาศ ! ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้ “โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2566”

📣 ประกาศผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้ “โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2566″ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

🔸 ซึ่งมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาและคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 2 ชุดโครงการ และ 1 โครงการเดี่ยว 💐โดยโครงการที่ผ่านการพิจารณา ให้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) และส่งกลับมายังเครือข่ายฯ ➡ภายใน วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *