ขยายเวลา ! เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ใน “ประเด็นศึกษานำร่อง 3 ประเด็น” ภายใต้ “โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก”

📣 ขยายเวลา ❗️ เปิดรับข้อเสนอโครงการกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research Program) ใน “ประเด็นศึกษานำร่อง 3 ประเด็น” หัวข้อ “ด้านเกษตรและอาหาร ด้านท่องเที่ยวและทรัพยากร ด้านพลังงาน วัสดุชีวภาพและเคมีชีวภาพ”

💐ภายใต้ “โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก” สนับสนุนงบประมาณในรูปแบบ SEED MONEY เพื่อใช้ในกิจกรรมการลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ และนำมาประกอบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

*(ทำร่วมกับชุมชน)

🌷ส่งแบบฟอร์มกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research Program) ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2566 ❗️ (กรุณาศึกษารายละเอียด TOR ให้ครบถ้วน)

➡ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิก https://drive.google.com/drive/folders/1gD5On41LIY9TKiD2Coe190kXZm9pqOXF

☎สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 053-942-476/087-656-0160 (วันและเวลาราชการ)

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *