ขยายเวลา ! เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ใน “ประเด็นท้าทายตามบริบทพื้นที่บนฐานเศรษฐกิจ BCG” ภายใต้ “โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก”

📣 ขยายเวลา ❗️ เปิดรับข้อเสนอโครงการกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research) ใน “ประเด็นท้าทายตามบริบทพื้นที่บนฐานเศรษฐกิจ BCG” หัวข้อ “BCG Economy” Bio Economy /Circular Economy/Green Economy

💐ภายใต้ “โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก” สนับสนุนงบประมาณในรูปแบบ SEED MONEY เพื่อใช้ในกิจกรรมการลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ และนำมาประกอบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

*(ทำร่วมกับชุมชน)

🌷ส่งแบบฟอร์มกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research) ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2566 ❗️ (กรุณาศึกษารายละเอียด TOR ให้ครบถ้วน)

➡️ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิก https://drive.google.com/drive/folders/1aN7sPhO6aOgnIMeiQwvIziMHSOxmwTyC?usp=sharing

☎️สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 053-942-476/087-656-0160 (วันและเวลาราชการ)

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *