ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายโครงการอบรม เรื่อง“การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล”

📍 ขอประชาสัมพันธ์ 📍

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ

เข้าร่วมฟังการบรรยายโครงการอบรม

เรื่อง“การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล”

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 15.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting

โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่