ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักวิจัย/ผู้สนใจเข้าร่วมการบรรยาย”แนวคิดการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการวิจัย (Economic Analysis and Social Return On Investment : SROI)”

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักวิจัย/ผู้สนใจเข้าร่วมการบรรยาย”แนวคิดการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการวิจัย (Economic Analysis and Social Return On Investment : SROI)”

📍📍ในวันที่ 8 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง ZOOM

📝📝สามารถลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์เข้าร่วมที่ https://shorturl.asia/Wc2vL หรือผ่านช่องทาง QR code ลงทะเบียนภายในวันที่ 5 เมษายน 2565 นะคะ