ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การก้าวสู่ตำแหน่งวิชาการ ด้วยผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การก้าวสู่ตำแหน่งวิชาการ ด้วยผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม”
โดย.. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ อนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
ในวันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น
ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบรม ลงทะเบียนที่นี่
ตั้งแต่วันนี้ – จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2565
จัดโดย เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)