ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา หัวข้อ “สัญญาที่เกี่ยวข้อกับการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา หัวข้อ “สัญญาที่เกี่ยวข้อกับการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา”
โดยวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ คุณกิตติยา ศรีชานิล ผู้จัดการฝ่ายจดสิทธิบัตร บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด
ผ่านทาง Zoom ในวันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น.
รับแค่ 40 คนเท่านั้น !!!!!
สมัครได้ที่นี่ คลิกที่นี่
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 075-672916 คุณพิมพ์
ดูบริการอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คลิกที่นี่