ขอเชิญส่งบทความวิจัยและลงทะเบียนเข้าร่วม การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14(RANC2021)

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและลงทะเบียนเข้าร่วม การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14(RANC2021)
ภายใต้หัวข้อ “รวมพลังสร้างสรรค์เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมอุดมศึกษาไทยเพื่อสร้างเสริมพลังสังคมสู่รากแก้วของแผ่นดิน”
ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
เปิดรับลงทะเบียนและส่งบทความ ตั้งแต่วันนี้ – 2 พฤษภาคม 2564 ลงทะเบียนเว็บไซต์ http://ranc.research.swu.ac.th