วช. ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็น
ตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 เวที ดังนี้

1. งาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products” (iENA 2020)
ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563
2. งาน “Seoul International Invention Fair 2020” (SIIF 2020)
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2563
3. งาน “The 32nd International Invention, Innovation & Technology Exposition” (ITEX 2021)
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2564
4. งาน “2021 Silicon Valley International Invention Festival” (SVIIF 2021)
ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ช่วงเดือนมิถุนายน 2564
โดยสามารถดูรายละเอียดและดาว์นโหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ www.inventorday.nrct.go.th