ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ประธานคณะทำงานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ได้รับโล่จาก สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นอาจารย์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561