การอบรมการวิจัยเชิงพื้นที่/เชิงประเด็นอย่างไรนำไปสู่ไทยแลนด์4.0 วันที่25-26 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่

หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม >> การอบรมการวิจัยเชิงพื้นที่/เชิงประเด็นอย่างไรนำไปสู่ไทยแลนด์4.0 วันที่25-26 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่

แสดงความคิดเห็น