ติดต่อสอบถาม

หน้าหลัก >> ติดต่อสอบถาม

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-944-097 ต่อ 102

โทรสาร 053-944-097 ต่อ 103

E-mail: uppernorth.unrn@gmail.com