ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 8 (Payap University Research Symposium 2018)

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 8 (Payap University Research Symposium 2018)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่

เว็บไซต์ คลิกที่นี่

หรือ http://research.payap.ac.th

แสดงความคิดเห็น